presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

activitate

COMITET TEHNIC

Sedinta din 04.06.2014

ÎÎn data de 04.06.2014, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a avut loc şedinţa Comitetului tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului.


Ordinea de zi a reuniunii a fost următoarea:


1. Discutarea solicitării Natura Echopharm SRL, referitoare la specia Ornitogalum, aflată pe lista 1A.

2. Discutarea și finalizarea listei nr.2 cu ciuperci, alge și licheni (plante din regnul inferior).

3. Stabilirea modului de lucru pentru actualizarea listei 3 cu plante permise.

4. Alte discuții/propuneri.


 Discuțiile purtate în cadrul comitetului au vizat următoarele probleme:


1. Discutarea solicitării Natura Echopharm SRL, referitoare la specia Ornitogalum , aflată pe lista 1A.

S-a concluzionat că SNPMAPS trebuie să solocite operatorului un dosar toxicologic care să cuprindă argumente științifice care să ateste că florile acestei specii sunt lipsite de compuși toxici. Sinteza dosarului toxicologic transmisă de SNPMAPS va fi analizată de către membrii Comitetului și în cazul în care aceștia vor constata că florile nu prezinta toxicitate, specia Ornithogalum umbellatm va putea fi trecută pe lista cu plante permise cu anumite condiții.


2. Discutarea și finalizarea listei nr. 2 cu ciuperci, alge și licheni (plante din regnul inferior) în vederea actualizării anexei la Ordinul 244/2005.

S-a trecut la discutarea și analizarea punctuală a listei cu ciuperci, alge și licheni.  

Membrii Comitetului au fost de acord cu majoritatea plantelor din aceste liste, urmând a fi discutate în ședița următoare câteva plante pentru care membrii urmează să aducă argument. Listele urmează să mai fie completate cu sinonime, iar la următoarea ședință vor fi definitivate si votate.


3. Stabilirea modului de lucru pentru actualizarea listei 3 cu plante permise.

Această listă are ca punct de plecare lisele Italiei și Belgiei la care s-a mai adăugat ultima variantă a listei BELFRIT ( Italia, Belgia și Franța), listă care a apărut în aprilie 2014.

Această listă va constitui punctul de pornire în realizarea listei 3 cu plante permise a fi utilizate în suplimente alimentare.


4. Alte discuţii/propuneri.

Membrii Comitetului au discutat despre propunerea legislativă referitoare la modificarea Ordinului 244/2005, această propunere a fost înaintată spre avizare Ministerului Sănătății care a retransmis-o neavizată cu mai multe modificări care necesită reanalizarea ordinului.

S-a stabilit de comun acord ( constatîndu-se că a fost trecut în anexa ordinului titlul greșit al listei 1 respectiv : Lista nr. 1 – Genuri si specii de plante ale căror părţi sau derivate sunt periculoase pentru consumul uman) ca acet titlu să fie modificat după cum urmează : Lista nr. 1 Genuri și specii de plante ale căror părţi sau derivate nu sunt permise a fi utilizate în suplimente alimentare.

La fel se va proceda și pentru  Lista 1.A – a cărui titlu va fi modificat respectiv: Genuri de plante ale căror părţi sau derivatenu nu  sunt permise  a fi utilizate în suplimente alimentare.

și la Lista 1.B Specii de plante ale căror părţi sau derivate nu  sunt permise  a fi utilizate în suplimente alimentare.