presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

activitate

COMITET TEHNIC

Sedinta din 05.08.2015

Un ansamblu de cinci principii strategice adecvate contextului economic actual în domeniul plantelor medicinale şi aromatice

Următoarele cinci principii strategice au fost dezbătute de către membrii Comitetului Tehnic al plantelor medicinale și aromatice și al produselor stupului (CT-MADR) prezenți la ședința din 05.08.2015.

În cadrul întrunirii a fost avansată propunerea membrilor CT-MADR ca, pe baza acestor cinci principii strategice, să poată fi întocmită Strategia națională a plantelor medicinale, aromatice și a produselor stupului pentru perioada 2016-2020.

1. Principiul strategiei cu caracter general

Strategia cu caracter general vizează ansamblul activităţii în ramura plantelor medicinale şi aromatice. Acest principiu strategic presupune o complexitate ridicată şi un mai mare efort creator din partea forurilor de conducere MADR pentru elaborarea, selectarea şi adoptarea orientărilor şi obiectivelor strategice în contextul economic intern, european şi internaţional actual.

O astfel de strategie cu caracter general impune folosirea unui instrumentar rafinat de prognozare, de diagnosticare şi de decizie, precum şi mai ales punerea în valoare a vastei experienţei existente, ce a fost acumulată în decursul timpului, mai ales în perioada 2003-2015, perioadă în cader MADR a activat ca autoritate competentă în ramura plantelor medicinale şi aromatice din România.

 În cazul unei astfel de strategii generale este necesară o abordare logică şi sistematică a datelor existente, este necesară cunoaşterea, clasificarea şi organizarea riguroasă a instituţiilor implicate în ramura plantelor medicinale şi aromatice, precum şi trasarea unor obiective strategice clare de interacţiune cu celelalte ramuri cu care există felurite interacţiuni economice de colaborare.

2. Principiul strategiei de consolidare

 Principiul strategiei de consolidare urmăreşte în primul rând menţinerea şi întărirea capabilităţilor instituţionale existente şi îmbunătăţirea activităţii şi a eficienţei acestora pentru obţinerea unor rezultate la fel de bune, cel puţin similare cu cele realizate în perioada trecută, respectiv în perioada anilor 2011-2015.

Aceasta strategie de consolidare vizează întărirea laturii calitative a activităţii desfăşurate de MADR în calitate de autoritate competentă în domeniul plantelor medicinale şi aromatice şi valorificarea experienţei acumulate în perioada anterioară în cadrul tuturor instituţiilor cu care se află în relaţii de colaborare în cadrul acestei ramuri (CT-MADR, SNPMAPS, MS, OIPMA, etc.).

Strategia de consolidare vizează de asemenea o conducere participativă coordonată de către MADR cu implicarea tuturor reprezentanţilor instituţiilor cu responsabilităţi în ramură.

3. Principiul strategiei inovative

Strategia inovaţională reprezintă un sistem de conducere modern, care se  bazează  pe  atitudinea  receptivă faţă de nou a autorităţii competente (MADR) şi pe preocuparea acesteia de a pune în valoare felurite inovări din feluritele segmente ce alcătuiesc domeniul plantelor medicinale şi aromatice. Preocuparea autorităţii competente (MADR) va fi axată  pe  stabilirea  şi aplicarea consecventă a unor acţiuni de încurajare a inovării, simultan cu accentuarea unui nivelul colaborativ în cadrul instituţiilor abilitate din ramura plantelor medicinale şi aromatice.

Pentru implementarea strategiei inovaţionale este necesar să fie scoase în evidenţă abilităţile de pregătire a personalului din domeniu, susţinerea continuă a dezvoltării domeniului prin elaborarea şi implementarea proiectelor inovaţionale, tehnologice şi de personal.

Strategia inovaţională este orientată totodată şi spre soluţionarea problemelor care vizează consolidarea capacităţii de inovare la nivel de ţară, prin stimularea pe toate căile a activităţii inovaţionale pornind de la operatori şi până la instituţiile direct subordonate MADR.

4. Principiul strategiei bazate pe minimizarea costurilor

Acest principiu strategic poate asigura în etapa actuală o putere competitivă adecvată în cadrul ramurii planbtelor medicinale şi aromatice, în contextul în care în prezent consumatorii sunt încă destul de sensibili la preţuri. Aceasta strategie a minimizării costurilor se bazează pe elaborarea în parteneriat cu instituţiile abilitate şi cu organizaţiile profesionale din ramură a unui sistem de control al costurilor  prin măsuri de sprijin precis orientate asupra fiecărei etape din lanţul de produs.

Acest princiiu strategic presupune totodată promovarea unor tehnologii de prelucrare şi procesare care să asigure reducerea costurilor şi minimizarea cheltuielilor administrative pe care le impică punerea pe piaţă a produselor din cadrul ramurii plantelor medicinale şi aromatice.

5. Principiul strategiei axate pe specializare

Acest principiu strategic este la ora actuală adecvat specificului ramurii plantelor medicinale şi aromatice şi presupune adoptarea de măsuri specializate într-un domeniu extrem de diversificat ca obiect şi ca proceduri de lucru, aşa cum este domeniul plantelor medicinale şi aromatice.

Acest principiu strategic se caracterizează printr-o definire a unei sfere restrânse a activităţilor, printr-o delimitare a unor performanţe tehnice, economice şi sociale superioare precise. Acest tip de strategie impune totodată modernizarea permanentă a activităţilor din ramură, pentru a menţine standardul existent şi pentru a asigura respectarea cerinţelor de bună practică în fiecare segment de produs din cadrul ramurii plantelor medicinale şi aromatice.

Totodată, aceasta strategie axată pe specializare presupune o integrare complexă ce este necesar să fie realizată atât în aval, cât şi în amonte în cadrul ramurii plantelor medicinale şi aromatice. Integrarea în aval presupune elaborarea unor măsuri necesare punerii în valoare a fiecărei etape următoare din lanţul de produs, iar integrarea în amonte presupune elaborarea unor măsuri în care activităţile care formează obiectul specializarii să fie folosite în celelalte etape ulterioare ale lanţului de produs.