presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Pentru a fi la curent cu informatiile din domeniu si cu activitatea OIPMA va invitam sa va inscrieti

Aboneaza-te la lista

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

activitate

COMITET TEHNIC

Sedinta din 12.09.2017

În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, ciuperci și licheni, grupate in 6 anexe.

Aviz tehnic consultativ al CT-PMAPS

din data de 12.09.2017

Având în vedere baza legală în vigoare (Legea 491/2003, art. 5, alin. 4, lit. d, republicată cu completările și modificările ulterioare), atribuțiile CT-PMAPS conform ROF - lui (pct.3), procesele verbale ale ședințelor ce au avut loc în perioada 2012-2016, s-a realizat arbitrarea unor probleme științifice și tehnice apărute în cadrul activității de notificare a SNPMAPS, semnalate în conformitate cu art. 13 din Ordinului MAPDR/MS/ANSVSA cu nr. 1228/244/63/2005 prin reprezentanții săi în cadrul CT-PMAPS, pentru aspecte care intră sub incidența Ordinului MAPDR/MS cu nr. 244/401/2005 și a Ordinului MAPDR/MS/ ANSVSA cu nr. 1228/244/63/2005.

În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor stabilite prin ROF la pct. 3.1, lit. c și în baza pct. 4.11 din aceleași document, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, ciuperci și licheni, aparținând speciilor cuprinse în anexele prezentului document.

În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor stabilite prin ROF la pct. 3.1, lit. c și în baza pct. 4.11 din aceleași document, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia de a nu se dispune deocamdată utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, ciuperci și licheni, aparținând speciilor cuprinse în anexele prezentului document. Ingredientele ce fac obiectul listelor din anexele sus-menţionate vor fi supuse în continuare procesului de analiză în cadrul activităţii CT-PMAPS.

Avizul favorabil pentru fiecare specie face parte din procesul verbal al CT-PMAPS ce a fost aprobat în data de 04 decembrie 2014. Documentul menţionat conține listele de plante, alge, ciuperci și licheni care sunt permise în suplimentele alimentare. Acest document a fost transpus în act normativ (aprobat de către MS și MADR cu nr. 30/331/2015 - nepublicat) și transmis Comisiei Europene.