presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA Intalnire Brasov 10 mai 2017


Dorim să vă aducem la cunoştinţă o serie de aspecte actuale importante, care sunt decisive pentru viitorul apropiat al tuturor produselor din plante medicinale şi aromatice şi a suplimentelor alimentare care sunt produse şi comercializate în prezent în România.

La iniţiativa membrilor Organizaţiei interprofesionale a plantelor medicinale şi aromatice (OIPMA-ROMÂNIA) şi a membrilor Patronatului Planta Romanica vă propunem realizarea unei întâlniri comune excepţionale de lucru, la care sunt invitate să participe toate firmele din domeniul plantelor medicinale şi a suplimentelor alimentare, indiferent dacă sunt sau nu sunt membre ale vreunei organizaţii patronale existente (OIPMA, Planta Romanica, Prisa).

Problematica actuală pe care dorim să o supunem dezbaterii împreună este deosebit de acută, încât considerăm în mod unanim că este neapărat necesar să existe, cât mai curând, o consultare comună şi o unitate a eforturilor şi participării, pentru a putea acţiona apoi într-un mod corespunzător, în interesul tuturor.

Aspectele de actualitate care vor fi puse în discuţie la această întâlnire comună de lucru sunt legate de Chestionarul european cu privire la prevederile Regulamentului UE referitor la menţiunile nutriţionale şi de sănătate (Reg. UE 1924/2006), precum şi cele cu privire la recentele cerinţe ale Regulamentului european referitor la produsele Novel Food.

În prezent sunt în desfăşurare două acţiuni majore ale Comisiei Europene, acţiuni care sunt hotărâtoare pentru rămânerea pe piaţă a produselor din plante medicinale şi a produselor derivate din acestea.


1.

Regulamentul privind Novel Food care precizează că până în ianuarie 2018 trebuie stabilit dacă plantele folosite au un istoric de utilizare alimentară semnificativă pe teritoriul UE înainte de anul 1997. În caz contrar va fi necesar un dosar depus la Comisia europeană care să cuprindă toate studiile necesare pentru demonstrarea siguranţei utilizării plantei respective.

Pentru a dovedi istoricul de utilizarea acestor plante este necesară alcătuirea câte unui dosar, care în realitate este foarte greu de realizat în condiţile specifice firmelor din România. În direcţia aceasta vom prezenta tipurile de dovezi acceptate, cu impactul pe care îl au în dosar, conform ghidului „Human Consumption to a Significant Degree”. Totuşi, cele mai importante dovezi sunt facturile de vânzpri aferente perioadei de dinainte de anul 1997.

Pentru succesul acestei acţiuni este foarte important ca fiecare dintre firme să identifice în arhivele propării documente şi facturi anterioare anului 1997, care conţin plante sau produse ce conţin de pe aceste listele pregătite de noi pentru această dezbatere sau chiar produse care înglobează aceste plante, pentru a putea pregăti dosarele necesare cu dovezi acceptate, care să excludă astfel aceste plante de pe listele novel food.

Vom indica plantele care nu sunt cuprinde în lista BELFRIT, pentru că deocamdată presupunem că plantele din BELFRIT nu sunt considerată novel food, dar se regăsesc pe listele unor ţări europene şi o listă primară a plantelor utilizate în prezent ţară şi care nu apar pe listele altor ţări.


2.

În prezent se doreşte finalizarea capitolului ‚herbal’ din Regulamentul 1924 / 2006. Pentru aceasta Comisia europeană a însărcinat un consorţiu de firme europene să sondeze autorităţile naţionale, asociaţiile, companiile şi cetăţenii UE referitor la importanţa menţiunilor de sănătate şi a modului cum aceste menţiuni să fie eventual acceptate, pe bază de dovezi ştiinţifice sau bazate pe utilizarea tradiţională. Menţionăm faptul că în prezent chestionarul pentru cetăţeni nu este popularizat de loc şi întrebări cum sunt cele de la punctele 15, 16, 17 pot genera răspunsuri aparent logice, dar care nu precizează consecinţele acestor răspunsuri.

Cunoaştem că dovezile ştiinţifice depuse şi existente în prezent au fost toate respinse de EFSA, ei înţelegând prin dovezi ştiinţifice doar studii clinice masive pe populaţie sănătoasă privind acţiunea produselor pe bază de plante medicinale. Astfel de studii nu există actual şi acceptarea menţiunilor doar pe bază de astfel de dovezi implică de fapt dispariţia menţiunilor nutriţionale şi de sănătate de pe produse, cu consecinţele corespunzătoare asupra informării populaţiei privind efectul acestor produse.

Ca aspect strategic comun precizăm faptul că, pentru ca aceste produse să rămână în continuare pe piaţă este necesară acceptarea menţiunilor pe bază de utilizare tradiţională.

Chestionarul la care am făcut referire duce persoana neavizată la răspunsuri contrare acestei soluţii. Aşadar, este foarte important ca link-ul cu chestionarul în limba română să ajungă la cât mai multe persoane, care ar fi ideal să şi cunoască consecinţele răspunsurilor pe care le dau şi astfel să răspundă în cunoştiinţă de cauză.

În cadrul acestei întâlnirii va fi prezentat şi dezbătut felul în care aceste noi prevederi europene vor influenţa în foarte scurt timp şi poate chiar dramatic piaţa plantelor medicinale, a produselor derivate şi a suplimentelor alimentare din România.

Vă invităm să participaţi la această întâlnire de lucru comună a tuturor firmelor şi organizaţiilor din domeniul plantelor medicinale şi a suplimentelor alimentare în ziua de miercuri, 10 mai 2017, în intervalul 12.00-15.00, la Centrul de evenimente şi conferinţe din Braşov, str. 13 decembrie nr. 96, în fosta clădire Rulmentul Braşov.

Menţionăm că la această întâlnire ne dorim să participe câte un reprezentant cu drept de decizie din cadrul instituţiei dumneavoastră, care să poată lua decizii pe loc, dată fiind importanţa şi urgenţa problemelor semnalate. Fiecare reprezentant poate fi eventual însoţit şi de un expert sau de un consultant pe probleme tehnice şi legislative.

Pentru buna organizare a acestei întâlniri de lucru vă rugăm să confirmaţi primirea acestei invitaţii trimise prin email, pe cât posibil în ziua recepţionării acestui mesaj, iar apoi vă rugăm să confirmaţi nominal participarea delegaţiei dumneavoastră formată din una sau două persoane, prin email, până joi, 4 mai 2017, la orele 16.00 pentru a vă putea comunica apoi agenda de lucru a acestei întâlniri comune şi aspectele organizatorice.


Vă mulţumim pentru participare şi colaborare!

Vă invităm să participaţi la această întâlnire de lucru comună a tuturor firmelor şi organizaţiilor din domeniul plantelor medicinale şi a suplimentelor alimentare în ziua de miercuri, 10 mai 2017, în intervalul 12.00-15.00, la Centrul de evenimente şi conferinţe din Braşov, str. 13 decembrie nr. 96, în fosta clădire Rulmentul Braşov.

INVITATIE PENTRU MEMBRII OIPMA-ROMANIA

Vă invităm să participaţi la întâlnirea de lucru comună a tuturor firmelor şi organizaţiilor din domeniul plantelor medicinale şi a suplimentelor alimentare în ziua de miercuri, 10 mai 2017, în intervalul 12.00-15.00, la Centrul de evenimente şi conferinţe din Braşov, str. 13 decembrie nr. 96, în fosta clădire Rulmentul Braşov.

Invitatie
Invitatie