presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

componanta

OIPMA

OINADPMA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional cu statut juridic de asociaţie fără scop lucrativ, constituită potrivit Legii 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările şi completările ulterioare, si recunoscuta de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale conform prevederilor OUG nr. 103/2008, aprobată prin Legea nr. 29/2009 şi ale HG nr. 1068/2009.


Asociaţiile care formează OINADPMA sunt reprezentative în cadrul filierei produsului de plante medicinale şi aromatice care cuprinde cultura agricolă, culegerea din flora spontană, procesarea şi prelucrarea, obţinerea de produse finite - ceaiuri, siropuri, tincturi, depozitarea, transportul, comercializarea, cercetarea şi marketingul.

OIPMA are în componenţa sa 9 asociaţii profesionale.


PRODUCŢIE MATERII PRIME

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice


COLECTARE-ACHIZIŢIONARE

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţionarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană


PRELUCRARE-PROCESARE

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice


CEAIURI

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice


TINCTURI-SIROPURI

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice


COMERCIANŢI-DISTRIBUITORI

Asociaţia profesională a comercianţilor si distribuitorilor din domeniul plantelor medicinale şi aromatice


SUPLIMENTE ALIMENTARE

Asociaţia profesională a producătorilor de suplimente alimentare din plante medicinale şi aromatice


MEDICI FITOTERAPEUŢI

Asociaţia română a medicilor fitoterapeuţi


CERCETARE

Asociaţia profesională pentru cercetare în domeniul plantelor medicinale şi aromatice