presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

OIPMA activează la nivel naţional şi are ca membri asociaţii profesionale

OBIECTIVELE OIPMA
 1. dezvoltarea durabilă a producţiei agricole prin sprijinirea producătorilor agricoli privaţi pentru a pune în valoare resursele materiale şi umane din spaţiul rural, în vederea creşterii economice a asociaţiilor agricole
 2. susţinerea promovării unor materii prime vegetale autohtone pentru dezvoltarea unor pieţe specifice în România;
 3. promovarea produselor tradiţionale din plante medicinale şi aromatice din România;
 4. revalorificarea bogăţiei biovegetale a României, găsirea unor posibilităţi de a se pune de acord cu normele de protecţie a mediului, protejarea florei spontane şi a biodiversităţii vegetale
 5. corelarea nivelului producţiilor şi a calităţii produselor cu cerinţele pieţei, creşterea producţiei, desfacerea produselor şi stimularea producţiei produselor biologice;
 6. îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta şi crearea unui site pe care toţi membrii activi să găsească, în timp real, informaţii utile;
 7. dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare şi formarea spiritului de afaceri, specific economiei de piaţă, care să asigure preţuri de vânzare competitive;
 8. promovarea produselor agroalimentare pe piaţa internă şi externă;
 9. asigurarea de şanse şi drepturi egale pentru toţi membrii;
 10. participarea producătorilor agricoli la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;
 11. apararea intereselor membrilor în relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale administratiei de stat: MAPDR, ANSVSA, Ministerul Sănătăţii;
 12. elaborarea şi promovarea unor programe de susţinere financiară a membrilor şi obţinerea de facilităţi;
 13. conlucrarea cu organisme finanţatoare din tară sau din străinatate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor exploaţii viabile şi competitive;
 14. colaborarea cu alte organisme ale statului şi ale societăţii civile în vederea unor înţelegeri comune privind politica de preţuri de vânzare şi achiziţie în relaţiile cu agenţii economici;
 15. preocuparea pentru promovarea unor practici, tehnologii de producţie care să asigure protecţia mediului înconjurător;
 16. acordarea de consultanţă, în principal în domeniul asocierii, dezvoltării de proiecte, managementului şi marketingului, în colaborare cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă din subordinea MAPDR;
 17. elaborarea şi promovarea unui program naţional “fabricat în România” pentru produsele din plante medicinale şi aromatice