presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA ORDIN nr. 11 DIN 18 IANUARIE 2006

ORDIN nr. 11 din 18 ianuarie 2006 privind recunoasterea Consiliului pe produs "Plante medicinale si aromatice si produse prelucrate si procesate"


EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2006


 

Comenteaza legea


Având în vedere prevederile <>art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 307/2005 ,

vãzând Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţã,

în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,


ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:


ART. 1

Se recunoaşte Consiliul pe produs "Plante medicinale şi aromatice şi produse prelucrate şi procesate", structurã organizatoricã la nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, în componenţa prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 2

Consiliul pe produs "Plante medicinale şi aromatice şi produse prelucrate şi procesate" îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat conform <>art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 307/2005 .

ART. 3

Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul agriculturii,

pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,

Gheorghe Flutur


Bucureşti, 18 ianuarie 2006.

Nr. 11.


ANEXĂ


COMPONENŢA

Consiliului pe produs "Plante medicinale şi

aromatice şi produse prelucrate şi procesate"


Producãtori:

1. Dumitru Lazurca - Asociaţia Producãtorilor, Prelucrãtorilor şi Procesatorilor de Plante Medicinale şi Aromatice din România, Braşov;

2. Horia Ştefãniţã Sasu - Societatea Comercialã "Sasu Company" - S.R.L., Craiova;

3. Stelian Fuia - Staţiunea de Cercetãri pentru Plante Medicinale şi Aromatice, Fundulea, judeţul Cãlãraşi;

4. Cãlin Ianţa - Societatea Comercialã "Dacia Plant" - S.R.L., Braşov;

5. Aurel Niculae - Societatea Naţionalã "Plafar" - S.A., Bucureşti;

6. Ştefan Manea - Societatea Comercialã "Hofigal" - S.A., Bucureşti;

7. Silviu Socol - Societatea Comercialã "Fares" - S.A., Orãştie, judeţul Hunedoara;

8. Alexandru Vânãtoru - Societatea Comercialã "Santo Raphael" - S.R.L., Bucureşti;

9. Dana Maria Bobiţ - Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclã de Zahãr, Laborator plante medicinale şi aromatice, judeţul Braşov;

10. Carmen Ponoran - Societatea Comercialã "PlantExtrakt" - S.R.L., Rãdaia, judeţul Cluj;

11. Tatiana Onisei - Societatea Comercialã "Phytogentec" - S.R.L., Fundulea, judeţul Cãlãraşi;

12. Vasile Plugaru - Societatea Comercialã "Biotehnos" - S.A., Bucureşti.


Procesatori:

13. Elena Ionescu - Societatea Comercialã "Planta Vorel" - S.A., Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ;

14. Virginia Faur - Societatea Comercialã "Laboratoarele Favisan" - S.A., Lugoj, judeţul Timiş;

15. Angela Moraru - Societatea Comercialã "Laboratoarele Medica" - S.R.L., Otopeni.


Comercianţi:

16. Mihai Talpoş - Asociaţia Producãtorilor, Importatorilor şi Comercianţilor de Produse Dietetice şi Suplimente Nutriţionale din România, Bucureşti;

17. Diana Carmen Ivan - Societatea Comercialã "Prisum" - S.R.L., Bucureşti;

18. Dora Szocs - Societatea Comercialã "Forever Living Products România" - S.R.L., Bucureşti;

19. Garban Zeno - Societatea Comercialã "CaliVita International" - S.R.L., Timişoara.


Beneficiari/Utilizatori:

20. Ovidiu Bojor - Patronatul "Planta Romanica", Bucureşti;

21. Andrei Gamulea - Societatea Comercialã "Anima Plant" - S.R.L. Bucureşti;

22. Sorin Godeanu - Societatea Comercialã "Elidor" - S.R.L., Bucureşti.


Organisme din filierã:

23. Cristina Mateescu - Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apiculturã, Bucureşti;

24. Gheorghe Mencinicopschi - Compania de Cercetãri Aplicative şi Investiţii - S.A., Bucureşti.


Autoritãţi:

25. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale;

26. un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului;

27. un reprezentant al Consiliului Concurenţei.
                       secretar de stat

                Ministrul economiei, comerţului
                   şi mediului de afaceri,


                         Ion Ariton

                  Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 iulie 2011.
    Nr. 723.