presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

Anunturi legate de activitatea Organizatiei interprofesionale nationale a plantelor medicinale si aromatice (OIPMA)

ANUNTURI


Scrisoare deschisă


Stimate Domnule Prim Ministru Sorin Grindeanu,

La nivelul Uniunii Europene se desfăşoară în prezent două acţiuni fundamentale pentru viitorul produselor pe bază de plante medicinale.

Prima acţiune se referă la legislaţia novel food, iar aceasta poate conduce, fără o acţiune  naţională coerentă, la interzicerea utilizării multor specii de plante medicinale. Aici termenul limită este ianuarie 2018.

A doua acţiune se referă la finalizarea procesului generat de Regulamentul european 1924 din 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate pentru plantele medicinale. În cadrul acestei acţiuni au loc evaluări ale opiniei autorităţilor naţionale, organizaţiilor, companiilor şi cetăţenilor. Evaluarea privind opinia autorităţilor naţionale şi organizaţiilor s-a încheiat, în prezent se desfăşoară evaluările pentru companii şi cetăţeni.

În această situaţie, dată fiind lipsa totală de cooperare din partea MADR, unde din ianuarie 2017 nimeni nu ştie cine anume se ocupă de plantele medicinale şi suplimentele pe baza acestora, cu toate că după legislaţia actuală acest minister este autoritate competentă, văzând că nici după adresa oficială nr. 57130 din  22.03.2017 către MADR nu am primit nici un răspuns, organizaţiile din domeniu, Organizaţia Interprofesională, Patronatul Planta Romanica şi Patronatul PRISA am organizat o întâlnire unde, în disperare de cauză, am decis, pe lângă acţiunile care la putem desfăşura independent de MADR, să vă adresăm această scrisoare deschisă pentru a vă ruga să ne sprijiniţi faţă de MADR cu următoarele probleme punctuale:

 Alocarea pe linie administrativă în cadrul noii organigrame a MADR a activităţii operatorilor din domeniul plantelor medicinale şi aromatice în sfera de activitate a unuia dintre cei trei secretari de stat din cadrul MADR, de regula in domeniul Industriei alimentare, alocare fără de care nu se poate continua, în condiţii optime, activitatea structurilor funcţionale deja existente (CT-MADR, SNPMAPS, organizaţiile interprofesionale).

 Reluarea cât mai rapidă a activităţii profesionale a colectivului de experţi din cadrul Comitetului Tehnic al plantelor medicinale şi aromatice din cadrul MADR (CT-MADR), colectiv ce funcţionează în baza legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491 din 2013. Activitatea Comitetului Tehnic este vitală pentru asigurarea continuităţii funcţionale a întregii activităţi din domeniu şi a fost întreruptă din motive organizatorice ce ţin de administrarea internă a MADR, în luna decembrie 2016. Am semnalat acest aspect prin nota 57130 din data de 22.03.2017 depusă la MADR, la care nu am primit însă nici un răspuns.

 Asigurarea unui cadru adecvat de consultări cu organizaţiile noastre cu privire proiectului de lege referitor la suplimentele alimentare, în contextul în care acest dialog a existat în anii precedenţi, însă a fost întrerupt recent, în contextul modificărilor administrative survenite începând cu anul 2017. Având în vedere că acest proiect de lege se adresează majorităţii operatorilor din cadrul organizaţiilor noastre profesionale, vă rugăm să dispuneţi asigurarea unui cadru coerent de consultări pe această temă, care să fie în acord cu ansamblul legislativ existent, care a funcţionat de mai bine de 14 ani în România. Menţionăm că proiectul de lege deja a fost în dezbaterea comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor şi textul utilizat conţine două erori grave, una referitoare la legislaţia europeană.

 Participarea unui expert al MADR la întâlnirile grupului de experţi din cadrul Comisiei Europene privind suplimentele alimentare, atunci când tematica dezbaterilor se referă la plantele medicinale.

 Sprijinirea de către MADR a eforturilor grupului de lucru constituit la Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA) privind colectarea de dovezi de utilizare a plantelor medicinale pentru evitarea considerării acestora ca novel food.

 Vă rugăm să dispuneţi reluarea procesului de actualizare a legislaţiei notificărilor pe baza documentaţiei ştiinţifice de specialitate ce a fost elaborată în cadrul Comitetului Tehnic al plantelor medicinale şi aromatice (CT-MADR) în perioada 2012-2016, care nu a fost pusă in valoare până acum şi care este neapărat necesară pentru buna funcţionare a activităţii Serviciului de notificări (SNPMAPS) si a întregii ramuri, în perioada actuală.

Cu stimă,

Silviu Socol  - Preşedinte Organizaţia Interprofesională      

Acad. Dr. Ovidiu Bojor - Preşedinte Patronat Planta Romanica

Andrei Gămulea - Vicepreşedinte Organizaţia Interprofesională

In cadrul CT-PMAPS fost realizata evaluarea finala a unui numar de 476 de propuneri de ingrediente din plante care sa fie folosite in suplimente (numite pe scurt item-uri)


In cadrul grupului de experti ce a avut loc la SNPMAPS propunerile au fost clasificate in functie de trei perspective majore si anume:


1. Apt pentru validare in cadrul CT-PMAPS

2. Care urmeaza sa fie supus inca unei evaluari finale in cadrul CT-PMAPS in vederea validarii

3. Care urmeaza sa fia amanat pentru dezbateri ulterioare in cadrul CT-PMAPS


Fiecare astfel de categorie majora a fost descrisa prin cate 3 subcategorii, dupa cum urmeaza:


Categoria 1 are ca si subcategorii:

a. Da implicit – in care validarea s-a efectuat prin asociarea cu sursele europene existente si care a fost concordanta cu dezbaterile favorabile din cadrul CT-PMAPS

b. Da inclusiv – in care validarea europeana este mai cuprinzatoare decat validarea ce a fost supusa dezbaterii din CT-PMAPS, ceea ce face item-ul respectiv valabil

c. Da motivat – in care validarea se bazeaza pe motivarea existanta in listele din Catalogul Novel Food – NFC, aceasta fiind de natura sa valideze item-ul.


Categoria 2 are ca si subcategorii:

a. Acceptabil RO – contine specii de plante autohtone pentru care argumentele aduse in dezbaterile CT din perioada 2012-2016 sunt de natura sa valideze item-urile respective

b. Acceptabil argumentat– contine specii de plante penru care exista documantatia si argumentele corespunzatoare pentru a fi validate

c. Acceptabil extins – contine specii pentru care exista un precedent de aprobare in lista BF, validarea fiind posibil sa fie realizata pe baze extensiei valide a argumentarii


Categoria 3 are ca si subcategorii:

a. Evaluare RO – situatie in care in sedintele viitoare se vor analiza argumente pentru validare, deoarece acum datele existente sunt insuficiente

b. Evaluare EU – situatia in care datele existente sunt favorabile aprobarii, insa este necesara clarificarea integrarii in cadrul administrativ european  pentru item-urile in cauza

c. Evaluare NF – in acest caz este necesara o evaluare suplimentara din perspectiva Novel Food a item-ului in cauza, astfel ca amanarea implica obtinerea de date relevante suplimentare